Malemajas lõppesid kadettide meistrivõisused 64-ruudulises kabes.